Advocats Archs-Torrella
ARCHS-TORRELLA
ADVOCATS, S.L.P.
C/ TUSET, 10 ENTL. 1º ESQ.
08006 BARCELONA

T. +34 93 217 48 75
FAX +34 238 75 31
abogados@archs-torrella.com
BUFET D'ADVOCATSPROFESSIONALS DRET ÀREA FISCAL I COMPTABLE CONTACTE I SITUACIÓ
 
ADVOCATS

El bufet d’advocats “Archs-Torrella Advocats, S.L.P.” té el seu origen en el despatx del lletrat Sr. Isidre Archs Riqué (1.910-1.991), qui va fundar-lo l’any 1.947 desprès d’haver prestat durant uns quants anys els seus serveis a la Cancelleria de l’Ambaixada de España a Berna (Suïssa).

L’any 1.964 va incorporar-se al bufet el lletrat Francisco Torrella Curto i, des de 1.969, conseqüència de l’associació de ambdós lletrats, el despatx originari va passar a denominar-se “Archs-Torrella”.

El despatx ha estat històricament molt vinculat amb Suïssa, atesa la condició dels esmentats lletrats de advocats de confiança del Consolat General de Suïssa a Barcelona pels seus coneixements en Dret suïs, fet que va motivar comptar entre els seus clients amb molts ciutadans suïssos,  residents o no a España.

Als anys 1.994 i 1.996, respectivament, varen incorporar-se al bufet els advocats Fátima i Francesc Torrella Cabello, dotant al despatx d’un caràcter familiar que es distingeix per l’atenció personalitzada i directa amb  el client.
    Dret civil Suís  [+]

Dret civil Suís

Testaments. 
Declaracions d'hereus. 
Tramitació d'herències. 
Règims matrimonials. 
Incapacitat. 
Nacionalitat. 
Adopció. 
Execució a Espanya de sentències dictades per tribunals suïssos.
Dret  [+]

Dret

Dret Internacional Privat. 
Dret civil suís i la seva aplicació a Espanya. 
Dret de família. 
Dret de successions. 
Dret immobiliari. 
Estrangeria. 
Dret mercantil. 
Dret processal civil. 
Drets administratiu, urbanístic, laboral i penal.
    Professionals  [+]

Professionals

Francisco Torrella Curto
Francesc Torrella Cabello
Fátima Torrella Cabello
    Fiscal i comptable  [+]

fiscal i comptable

Assessorament Fiscal i Comptable. 
Impostos Directes. 
Impostos Indirectes. 
Impostos Locals. 
Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries. 
Assistència i representació en Inspeccions Tributàries. 
Planificació comptable.
Advocats Archs-Torrellae-mail
[+] DELEGACIÓ A VILASSAR DE MAR

[+] ADVOCATS DE CONFIANÇA DEL CONSOLAT GENERAL DE SUÏSSA

[+] ENLLAÇOS
Bufet d'advocats ARCHS-TORRELLA ADVOCATS SLP C/ TUSET, 10 ENTL. 1º ESQ. 08006 BARCELONA T. +34 93 217 48 75 · Aviso legal disseny web